Hoppa till innehåll →

Integritetspolicy


Personuppgiftsansvarig

Becketorps Hunddagis & Pensionat är ansvariga för all hantering av personuppgifter och gör detta i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

E-postadress för kontakt i personuppgiftsfrågor: info@becketorp.se.

Din personliga integritet

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk levande person.
För oss på Becketorps Hunddagis & Pensionat är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd och vidtar de åtgärder som krävs för att se till att dina uppgifter hålls skyddade.
På denna sida kan du läsa vår policy kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vid vilka tillfällen dina personuppgifter sparas samt vad de används till. 

Vi säljer aldrig vidare information om dig eller lämnar ut dina personuppgifter till obehörig tredje part. Information lämnas endast ut till behöriga samarbetspartners, exempelvis i det fall du önskar anlita K9 Fysioterapi & Trims tjänster under den tid din hund vistas på vårat dagis. Information kan även lämnas ut om hund insjuknar och behöver tas till veterinär, där försäkring behöver träda i kraft.

Dina personuppgifter

För att kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster och ge dig en fullgod upplevelse samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig som intressent eller kund hos oss. Informationen behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och fullgöra våra förpliktelser mot dig vid köp och fakturering. Dina personuppgifter behövs också för att vi ska kunna nå dig snabbt med information, vår personal på dagis ska kunna kontakta dig, samt för att följa aktuell lagstiftning så som exempelvis bokföringslagen. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna söka veterinärhjälp i en nödsituation.
Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter du delar med dig när du gör en intresseanmälan till vårt dagis, när ingår avtal med vårt dagis och när du köper en tjänst eller en vara av oss. Detsamma gäller då du besöker vår hemsida och accepterar cookies, samt då skickar in en jobbansökan till oss.

Följande personuppgifter behandlar vi

Då du lämnar in en intresseanmälan till vårt dagis:
Namn
Telefonnummer
E-postadress

När du är kund på Becketorps Hunddagis & Pensionat:

Namn och personnummer
Adress
Telefonnummer
E-post
Eventuella betalningsuppgifter
Kundnummer
Försäkringsnummer
Information om din hund

Grunder för behandling av personuppgifter

Enligt GDPR krävs det laglig grund som stöd för att få behandla personuppgifter. Det krävs rättslig förpliktelse, intresseavvägning, ett avtal eller samtycke av dig.
Becketorps Hunddagis & Pensionat behandlar personuppgifter om dig för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund. Vi behandlar även personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, för att kunna utveckla vår verksamhet och våra rutiner så väl som hålla kontakten med dig som kund. Ingen profilering görs med stöd av intresseavvägning.
Becketorps Hunddagis & Pensionat behandlar även personuppgifter för att uppfylla bokföringslagens krav. Detta utgör laglig grund och rättslig förpliktelse.
Utöver ovan nämnda lagliga grunder begärs alltid samtycke till vår behandling av personuppgifter i det fall en intresseanmälan lämnas in eller en bokning görs.

Vilka delar vi dina uppgifter med

Dina personuppgifter delas med leverantör av bokföringssystem och användning av vissa program. Vid en nödsituation så som akut sjuk eller skadad hund kan personuppgifter även delas med djursjukshus/veterinär. Leverantörerna har alltid motsvarande skyldighet gällande behandling av personuppgifterna.

Hur länge sparas personuppgifter?

Så länge du är kund hos oss, har en jobbrelation med oss eller sålänge det är nödvändigt för att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig kommer personuppgifter att sparas hos oss. Då avtal upphör gälla kommer dina uppgifter raderas, alternativt anonymiseras, inom skälig tid efter uppsägning, om ingen annan lag säger något annat. Vid avslutad relation kan vi lagra personuppgifter som bevismaterial baserat på en intresseavvägning ifall problem skulle uppstå. Denna typ av lagring sker enbart med kontrollerad behörighetsstyrning i ett begränsat system.

Becketorp Hunddagis & Pensionat sparar personuppgifter om kunder i högst 36 månader efter att ett avtal har avslutats. 

Skydd av dina personuppgifter

Becketorp Hunddagis & Pensionat vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Våra system är skyddade med behörighetsstyrning, använder brandvägg och är krypterade mellan enheter. Andra former av personuppgifter är endast tillgängliga för de medarbetare som behöver tillgång till dem.

Uppgiftslämnarens rättigheter

Du som kund hos Becketorp Hunddagis & Pensionat har rätt till att när som helst få utdrag på de uppgifter vi sparar om dig. Du har också rätt att när som helst begära ändringar eller helt ta bort dem. Personuppgifter kan dock ej raderas i det fall du är kund hos oss, då vi behöver dina uppgifter för fakturering och bokföring. Personuppgifter kan ej heller raderas i det fall du har en obetald skuld hos Becketorp Hunddagis & Pensionat. I det fall du gjort ett inköp hos oss sparar vi aktuella personuppifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte så som bokföringslagen kräver.

Cookies

Vår hemsida använder cookies. I vår cookiepolicy hittar du mer information om hur vi behandlar cookies.
Tillsynsmyndighet
Om du anser att vi hanterar dina uppgifter på felaktigt sätt bör du anmäla detta till oss. Du har också rätt att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i personuppgiftsfrågor.

Kontakt 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy, vill veta hur vi jobbar med dina personuppgifter, vill ha ett registerutdrag, ändra personuppgifter eller vill tas bort ut registret.